มารู้จักศัพท์ฮิตเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์กันเถอะ

หลักของ Bernoulli :
Bernoulli กล่าวไว้ว่า ถ้าความเร็วของลม (หรือ ของไหล)เพิ่มขึ้น แรงกดอากาศจะลดลง
และตรงกันข้าม ถ้าความเร็วลดลง แรงกดอากาศจะเพิ่มขึ้น

10387578_793534897370949_3262152766610478111_n
Airfoil : เป็นคำอธิบายทางด้านเทคนิค หมายถึง ลักษณะรูปร่าง เช่น tail rotor blades ออกแบบมาเพื่อให้เกิด แรงปฏิกริยา จากอากาศที่มันเคลื่อนที่ผ่านไป
Angle of Attack : เป็นมุมแหลม ที่วัดระหว่าง chord ของ airfoil และ relative wind
Angle of Incidence : เป็นมุมแหลม ระหว่างเส้น chord line ของปีก และ แกน longitudinal axis ของตัวเครื่องบิน (โดยทั่วไป บริษัทผู้สร้างจะสร้างเครื่องที่มีปีก ที่มีมุมนี้อยู่ จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบ)

1375696_541352402600651_1727111625_n
Tail rotor (ใบพัดหาง) เป็นใบพัดขนาดเล็ก อาจจะมีสอง หรือ สี่ ใบก็ได้ ซึ่ง ติดตั้งอยู่ที่ ส่วนหางของเฮลิคอปเตอร์ จะหมุนในแนวตั้ง
tail rotor จะบังคับโดยคันเหยียบที่นักบิน (rudder pedals) มุมของใบพัดเล็กนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่นักบินต้องการ เพื่อบังคับให้เฮลิคอปเตอร์หันหัวไปตามทิศทางที่นักบินต้องการ
Blade Root : ปลายด้านใน หรือโคนใบพัด ( blades) ซึ่งยึดติดกับที่ยึดใบพัด( blade grips).
Blade Grips : ที่ยึดใบพัด ติดกับดุมจุดศุนย์กลาง.
Rotor Hub : อยู่บนยอดของ Shaft (เสากระโดง), และต่อกับใบพัดทั้งหมด โดย control tubes.
Main Rotor Mast : Shaft ที่หมุน โดยต่อมาจาก transmission และ ต่อชุดใบพัดกับลำตัวของเฮลิคอปเตอร์
Pitch Change Horn : เปลี่ยนการเคลื่อนไหวของ control tube ไปเปลี่ยนมุมของใบพัด
Control tube: เป็นท่อใช้ดึงและดัน เป็นการเปลี่ยนระยะทาง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มุมของใบพัดโดยผ่าน pitch changing horn ที่โคนใบพัด
Swash Plate Assembly : ชุด Swash Plate Assembly ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนรวมผ่าน rotor mast
–     ส่วนที่หนึ่ง เป็นแผ่นกลมต่อกับคันบังคับ cyclic pitch control แผ่นกลมนี้สามารถเอียงได้ทุกตำแหน่ง แต่จะไม่หมุนตามการหมุนของใบพัดใหญ่ (main rotor)
แผ่นกลมที่ไม่หมุนนี้มักจะเรียกว่า Stationary Star และติดกับแผ่นกลมอีกแผ่นโดยมี bearing surface อยู่ตรงกลาง
–     แผ่นกลมอันที่สองนี้ เรียกว่า Rotating Star แผ่นนี้จะหมุนตาม rotor และต่อกับ pitch change horns.

Advance-Aviation2-462x346

Transmission : ระบบถ่ายทอดพลังงาน เป็นระบบทดรอบ โดยใช้ฟันเฟือง gears เป็นหลัก ทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานหรือกำลังจากเครื่องยนต์ไปยัง
–     ใบพัดหลัก (main rotor)
–     ใบพัดที่หาง (tail rotor)
–     เครื่องกำเหนิดไฟฟ้า (generator)
–     อุปกรณ์อื่นๆ
เครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูง แต่ความเร็วรอบของ main rotor (ใบพัดหลัก) จะทำงานที่รอบต่ำ ความเร็วรอบที่ลดลงก็ด้วย gears ทดรอบ ที่ Transmission System

Lift : แรงยกเกิดจากการสร้าง lower pressure ที่พื้นผิวด้านบนของปีกเครื่องบิน เมื่อเปรียบเทียบกับ high pressure ที่พื้นผิวด้านล่างของปีกเครื่องบิน จึงเป็นเหตุให้ปีกของเครื่องบินถูกยกขึ้น รูปล่างลักษณะพิเศษของปีก (airfoil) ที่ถูกออกแบบมาให้อากาศที่ไหลผ่านพื้นผิวด้านบน มีระยะทางที่มากกว่า ทำให้โมเลกุลของอากาศต้องเดินทางเร็วกว่าพื้นผิวด้านล่าง จึงทำให้ด้านบนเกิดเป็นบริเวณ lower pressure ที่มีแรงกดต่ำกว่า ดังนั้น จึงเกิดแรงยกขึ้น แรงยกเป็นแรงที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับ แรงดึงดูดของโลก หรือ น้ำหนัก

แรงยกขึ้นอยู่กับ
–     รูปร่าง ลักษณะ ของ airfoil
–     มุมของปีก ที่กระทำกับลม relative wind
–     บริเวณพื้นผิว หรือพื้นที่ ที่อากาศ หรือ ลม พัดผ่าน
–     กำลังสองของความเร็วลม หรือความเร็วลม
–     ความหนาแน่นของอากาศ.

Relative Wind : เป็นทิศทางของลมที่กระทำต่อปีกเครื่องบิน หรือ airfoil หรือ ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์
Pitch Angle : มุมของใบพัดจะเป็นมุมแหลมที่กระทำระหว่าง Chord line ของใบพัดกับแนวระนาบการหมุนของใบพัด
มุม pitch angle สามารถปรับเปลี่ยนได้ขณะบิน โดยนักบิน (เฮลิคอปเตอร์) ด้วยการใช้คันบังคับในห้องนักบิน (collective and cyclic pitch control)

ที่มา : www.thaitechnics.com

——————————————-

Advance Aviation มีบริการเฮลิคอปเตอร์ทัวร์ไว้บริการด้วยนะคะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ ที่: http://www.facebook.com/advanceaviation

ศูนย์ปฏิบัติการกทม.: fly@advanceaviation.co.th
Call Center: 085-055-4444
ศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ต: phuket@advanceaviation.co.th
Call Center: 080-522-5555
ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่:chiangmai@advanceaviation.co.th
Call Center: 085-055-6666