Landing Gear

Landing Gear แลนดิ่ง เกียร์ (landing gear) ทำหน้าที่ช่วยรับแรงกระแทกในขณะร่อนลง และช่วยรองรับเครื่องบินในขณะที่อยู่บนพื้นดิน และจะประกอบไปด้วยล้อสามล้อด้วยกัน โดยมี สองล้อหลัก (main wheels) จะติดตั้งด้านข้างของลำตัวเครื่องบินด้านละล้อ อีกล้อหนึ่งจะมีการติดตั้ง อยู่สองตำแหน่ง คือ ถ้าติดตั้งอยู่ด้านท้ายของเครื่องบินจะเรียกว่า ล้อหาง เครื่องบินที่ติดตั้งล้อตำแหน่งนี้เรียกว่า คอนเวชั่นแนล แลนดิ่ง เกียร์ (conventional landing gear) โดยส่วนมากแล้วเครื่องที่ติดตั้งล้อที่ตำแหน่งนี้จะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่า แต่ในปัจจุบันนี้การติดตั้งล้อที่ตำแหน่งนี้ไม่นิยมทำกัน เพราะการบังคับเครื่องบินในขณะอยู่ที่พิ้น จะทำได้ยาก ดังนั้น ในปัจจุบันได้นำเอาล้อที่สามนี้มาติดตั้งที่ด้านหน้าของเครื่องบินซะ เรียกล้อชนิดนี้ว่า โนสวิล (nose wheel) ขณะอยู่ที่พื้น การบังคับที่ รัดเดอร์ จะมากระทำที่ล้อหัวนี้ในการเลี้ยวไปยังทิศทางที่ต้องการ เราสามารถแบ่งชนิดของ แลนดิ่ง เกียร์ (LANDING GEAR) แบบสามล้อนี้ได้เป็นสองประเภทคือ 1. ล้อแบบติดตั้งตายตัว (FIXED GEAR) 2. ล้อที่พับเก็บได้ (RETRACTABLE GEAR) ระบบการทำงานของฐาน หมายถึงวิธีกางฐานพับฐาน […]